Platí se u produktu invalidní vozík cena plná?

Faktem je, že naprostá většina z nás považuje dvě zdravé a plně funkční nohy za samozřejmost. Koneckonců, jsou i jedním ze základů našeho úspěchu jako živočišného druhu, když se z nás stali nejlepší lovci zvěře štvaním prakticky na celém světě.

Avšak stačí chvilička, a o naši schopnost pohybu můžeme snadno přijít. Někteří lidé ji dokonce mají omezenou již od narození. V takovém případě potřebujeme určité zdravotnické pomůcky k tomu, abychom získali alespoň část hybnosti zpět.

vozik3

Zde záleží na tom, zda jsme ještě alespoň částečně schopni pohybu, nebo se naše nohy vůbec hýbat nemohou, či jsme o ně dokonce přišli. Podle toho se totiž posuzuje, která bude nejvhodnější.

Pro ty, kteří ještě trochu chodit mohou, jsou vhodné nejrůznější berle či hole. Ti, kteří ne, mají možnost posadit se na invalidní vozík. Je samozřejmé, že ten mohou použít i lidé s částečně omezeným pohybem, zvláště pokud jim delší chůze či stání působí potíže.

Narážíme však na otázku, jaká je například u pomůcky typu invalidní vozík cena, a zda je hrazen pojišťovnou. Ačkoliv si jej totiž (jako prakticky vše) můžete bez problému volně koupit, cena není nejmenší. To platí zejména u moderního, elektrického typu. Tak jak je to tedy s tou zdravotní pojišťovnou?

vozik4

Zde záleží především na lékaři. Ten posoudí zdravotní stav, především tedy možnost pohybu, a podle toho napíše diagnózu. Na jejím základě se pak rozhodne, jak velkou částku z celkové ceny bude pojišťovna hradit. U těžkých případů, například kde pacient o nohy přišel, je pak hrazen plně. Zde se však jedná pouze o základní, mechanický typ. Pokud chcete elektrický, budete si muset připlatit.

Pokud však máte schopnost pohybu alespoň částečně zachovánu, pak hradíte dle své diagnózy buď část, nebo plnou cenu.

Jak je vidět, odpověď není tak jednoduchá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je potřeba zvážit více věcí, proto je nejlepší poradit se s lékařem, pokud si nejste jisti.