Peníze, které vám mohou a nemusí náležet

Většina lidí, kteří se setkají s takovou situací se setkají najednou s řadou problémů hned poté, co překonají právě nejhorší psychické stavy ze ztráty blízkého člověka. Nejprve narazí na to, že stát je sice připraven pomoci takovým lidem vdovským či vdoveckým důchodem, ale nikdo už pak nemá tušení, o jaké částky se jedná a v jakých případech pak nárok vlastně na tyto dávky je.

kalkulačka na výpočet

Nejčastějším omylem je to, že vdovský či vdovecký důchod není přiznávat automaticky, ale musí se o něj VŽDY nejprve požádat. Samozřejmě písemně. A to prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení, v Praze pak prostřednictvím Pražské správy sociálního zabezpečení a v Brně Městské správy sociálního zabezpečení, a to podle místa trvalého bydliště pozůstalé osoby. Je ideální, pokud si nejprve telefonicky zjistíte, jaké konkrétní podklady budete potřebovat ve vašem konkrétním případě, a proto si dané informace nejprve ověřte přes centrum pro důchodové pojištění. Situace se bude lišit pro případ, kdy zemřelý již pobíral důchod a jiná situace pak bude, když daný člověk ještě důchod nepobíral.

Často si o zmiňované dávky nežádají pozůstalé manželky či manželé, kteří neměli společné bydliště, protože se říká, že v takovém případě nárok na tyto důchody zaniká. To je ovšem chyba a podmínka společného bydliště manželů rozhodně není podmínkou pro přiznání těchto dávek. Základním ukazatelem, zda nárok na dávky je, je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky.
žena se syndromem vyhoření

Další z chyb je myslet si, že pokud s někým sdílíte život, aniž byste byli manželi, budete mít nárok na tyto dávky. Ani pro registrované partnery toto neplatí. Tyto dávky nedostanou ani pozůstalí, kteří sdíleli život se zemřelým a měli s ním třeba i děti.

I když je toto velmi neoblíbené téma a raději bychom se takovým informacím vyhýbali, je dobré vědět alespoň základní informace. Rozhodně je třeba také počítat s tím, že výše vdovského nebo vdoveckého důchodu není stejně vysoká, jako výše dávek, které dostával nebožtík. Také platí, že pokud se manželé rozvedou a jeden z nich se znovu dá do svazku manželského, automaticky by případné dávky získala nová manželka či manžel. Veškeré informace a detaily vám však vždy sdělí na uvedených úřadech, a proto není od věci, i v případě, že si nejste jistí, se zajít informovat právě na váš případ.